KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Administrator Danych Osobowych


Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Centrum Radiologii Klinicznej Wilanowska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-747), Al. Wilanowska 333. Można się z nami skontaktować:
• listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres,
• telefonicznie, pod nr. telefonu: (22) 102 67 77, 102 67 78
• mailowo, przesyłając korespondencję na adres: rejestracja@crkwilanowska.pl

Inspektor Ochrony Danych


Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można się skontaktować:
• listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres (z dopiskiem IOD),
• mailowo, przesyłając korespondencję na adres: iod@crkwilanowska.pl.


Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych


Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:
• realizacji umowy na świadczenie usług medycznych, zgodnie z art. 6 ust 1 lit b RODO,
• realizacji świadczeń zdrowotnych, zgodnie art. 9 ust 2 lit h RODO,
• realizacji obowiązku prawnego ciążącego na nas, zgodnie art. 6 ust 1 lit c RODO, wynikającego z ustawy o Prawach Pacjenta i rzeczniku praw Pacjenta, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, z obowiązku archiwizowania dokumentacji, z Art. 74 Ustawy o Rachunkowości, w związku z rozliczeniami oraz Kodeksu Cywilnego.
• realizacji usprawiedliwionych naszych celów, zgodnie z art. 6 ust 1 lit f RODO, takich jak roszczenia lub obrona przed roszczeniami, kontakt w celu umówienia terminu wizyty, jej odwołania lub przypomnienia, poinformowania o dostępności wyników badań,
• przesyłania informacji o promocjach oraz organizowanych akcjach edukacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody, zgodnie z art. 6 ust 1 lit a RODO.


Odbiorcy danych


Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty, którym udostępnienie danych osobowych regulują oddzielne przepisy prawa, jak np. Minister Właściwy ds. Zdrowia, Centrum E-zdrowie, NFZ, dostawcy usług pocztowych, Urząd Skarbowy, placówki medyczne współpracujące z nami, kancelaria prawna, w przypadku wystąpienia roszczeń oraz podmioty współpracujące z nami, w związku ze świadczeniem usług: hostingowych, medycznych, wsparcia informatycznego, dostawcy oprogramowania oraz rozwiązań informatycznych, biura rachunkowego.


Okres retencji danych


Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres:
• w przypadku zapisania na wizytę i nie stawienia się na niej (jeżeli nie jest Pan/Pani naszym Pacjentem) dane są niezwłocznie usuwane,
• wynikający z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
• wynikający z przepisów podatkowych – 5 lat (od zakończenia roku),
• do czasu odwołania zgody na przesyłanie informacji handlowych lub wykonywania zdjęć przed i po zabiegu,
• do czasu przedawnienia roszczeń.

 

Przysługujące prawa


W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:
• prawo dostępu do treści swoich danych,
• prawo do sprostowania,
• prawo do usunięcia danych w przypadku gdybyśmy je przetwarzali bez podstawy prawnej,
• prawo do przenoszenia, w zakresie danych które przetwarzamy na podstawie zawartej umowy lub udzielonej zgody,
• prawo ograniczenia przetwarzania,
• prawo wniesienia sprzeciwu,
• prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
• prawo wniesienia skargi do UODO (ul. Stawki 2 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.


Dobrowolność podania danych


Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem skorzystania z naszych usług medycznych. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skorzystania z naszych usług.

zaangażowanie

Work-life balance to modne dziś hasło. Jednak wbrew powierzchownemu wrażeniu to, co nas „kręci” po godzinach ma niebagatelny wpływ na to, co robimy w pracy.

Sport nauczył nas systematyczności i wytrwałości w dążeniu do – bardzo czasem odległych – celów.

Podróże w odległe i mniej oczywiste miejsca na Ziemi – kreatywności w szukaniu rozwiązań i komunikacji z ludźmi, którzy nie zawsze myślą tak, jak my.

Działalność społeczna – tego, że „zawsze warto, choć nie zawsze się opłaca”

doświadczenie

Mamy poczucie uczestniczenia w rynku reklamowym „od zawsze” a konkretnie od końca lat 90-tych. To była inna epoka, inne oczekiwania klientów, inna wiedza i świadomość (ich i nasza).

Dzisiejszy rynek jest niewątpliwie bardziej dojrzały, wyspecjalizowany i konkurencyjny.

Nie mniej bez tamtych doświadczeń nie byłoby naszego obecnego know-how, setek zrealizowanych projektów, tysięcy ważnych rozmów z klientami – czyli całego zawodowego „bogactwa”, które ma zasadniczy wpływ na to kim dzisiaj jako firma jesteśmy.

A na czele tej piramidy postawiłbym Wasze do nas zaufanie, na które przez te lata zapracowaliśmy.

Na tej stronie chcieliśmy podzielić się z Wami bardziej namacalnymi efektami naszej działalności. Zobacz co robimy i przeczytaj, co na temat współpracy z nami mają do powiedzenia Klienci.

Zapraszamy do środka!

misja

Ważne słowo. Pojęcie względne i pojemne. 

Dla nas to odpowiedź na pytanie: co robimy, po co to robimy i jak to robimy.

Po latach wiemy, że Klienci bardziej od zapracowanych i gotowych na wszystko wolą partnerów rzeczowych i dobrze zorientowanych. Tacy też dzisiaj jesteśmy i tym chcemy się dzielić z naszymi Klientami. Na co dzień staramy się nie epatować marketingową nomenklaturą, zamiast dobrego wrażenia robić raczej dobrą robotę, więcej słuchać niż mówić i nad efektowność przedkładać efektywność. 

Jeśli ta filozofia jest Wam bliska – zapraszamy do współpracy.

[wp_quiz id="195"]