about us  mission  experience  involvement

For us, it is an answer to the question: what we do, why we do it and how we do it.

więcej…

experience

Mamy poczucie uczestniczenia w rynku reklamowym „od zawsze” a konkretnie od końca lat 90-tych.

więcej…

involvement

Work-life balance to modne dziś hasło. Jednak wbrew powierzchownemu wrażeniu to, co nas „kręci” po godzinach ma niebagatelny wpływ na to, co robimy w pracy. 

więcej…

team

We are proud to offer our best profesionalls in field of graphic designing, copywriting, drowing as well as web masters and SEO/SEM specialists. 

Piotr Boniecki

more...

Piotr Boniecki

He fullfills any owns or customers’ vissions (even hallucinations). Creativity and patterns breaking are his way to survive. Strong technical and psychological education help to explore both ideas and new technologies. Rest of his enormous drive is spent in triathlon.

Bartosz Kubielski

more...

Bartosz Kubielski

Fondly takes care of customers. First carefully listens to, then looks for solutions. Loves and thrives on challenges. Leasure time spends backpacking all over the world while racing in triathlon veryfies his mental and phisical limits.

mission

A word of importance. A relative and capacius concept.

For us it’s a kind of answer to a question: what we do, what for and how.

Years of experience made us know that customers prefer partners well-informed and efficient than overworked and ready for anything. That’s how we look today and how we would like to cooperate with our customers. We try not to dazzle with marketing terminology and instead of making good impression rather make a good performance. Focus on listening rather than talking and more than impressive be effective.

If such philosophy seems to be familiar to you – please feel invited to cooperation.

misja

Ważne słowo. Pojęcie względne i pojemne. 

Dla nas to odpowiedź na pytanie: co robimy, po co to robimy i jak to robimy.

Po latach wiemy, że Klienci bardziej od zapracowanych i gotowych na wszystko wolą partnerów rzeczowych i dobrze zorientowanych. Tacy też dzisiaj jesteśmy i tym chcemy się dzielić z naszymi Klientami. Na co dzień staramy się nie epatować marketingową nomenklaturą, zamiast dobrego wrażenia robić raczej dobrą robotę, więcej słuchać niż mówić i nad efektowność przedkładać efektywność. 

Jeśli ta filozofia jest Wam bliska – zapraszamy do współpracy.

experience

We have an impression of being part of advertising market „since ever” or, more precisilly , from the late 90’s. It was a bit different age, different customers’ expectations, different knowledge and awareness (both theirs as ours).

Today’s market is undoubtedly more mature, specialized and competitive. Nevertheless without previous experiences our present know-how, hundreds of completed projects and thousends of meetings with customers wouldn’t be possible.

And most important of these all – your trust is what we truly deserve.

Here we would like to share more tangible effects of our work. We would be thankfull if you had a look what we do and read what our customers think about cooperation withs us.

Welcome!

involvement

Work-life balance is a trendy slogan. However, what gives us a kick in our leasure time has profund impact on what we do at work.

Sports have tought us regularity and perservance in striving for goals; traveling to remaining spots – creativity in finding solutions and comunication with people who often cosider different ways; social activity – that it’s always worth it althought it not always pays off.

zaangażowanie

Work-life balance to modne dziś hasło. Jednak wbrew powierzchownemu wrażeniu to, co nas „kręci” po godzinach ma niebagatelny wpływ na to, co robimy w pracy.

Sport nauczył nas systematyczności i wytrwałości w dążeniu do – bardzo czasem odległych – celów.

Podróże w odległe i mniej oczywiste miejsca na Ziemi – kreatywności w szukaniu rozwiązań i komunikacji z ludźmi, którzy nie zawsze myślą tak, jak my.

Działalność społeczna – tego, że „zawsze warto, choć nie zawsze się opłaca”

doświadczenie

Mamy poczucie uczestniczenia w rynku reklamowym „od zawsze” a konkretnie od końca lat 90-tych. To była inna epoka, inne oczekiwania klientów, inna wiedza i świadomość (ich i nasza).

Dzisiejszy rynek jest niewątpliwie bardziej dojrzały, wyspecjalizowany i konkurencyjny.

Nie mniej bez tamtych doświadczeń nie byłoby naszego obecnego know-how, setek zrealizowanych projektów, tysięcy ważnych rozmów z klientami – czyli całego zawodowego „bogactwa”, które ma zasadniczy wpływ na to kim dzisiaj jako firma jesteśmy.

A na czele tej piramidy postawiłbym Wasze do nas zaufanie, na które przez te lata zapracowaliśmy.

Na tej stronie chcieliśmy podzielić się z Wami bardziej namacalnymi efektami naszej działalności. Zobacz co robimy i przeczytaj, co na temat współpracy z nami mają do powiedzenia Klienci.

Zapraszamy do środka!

[wp_quiz id="195"]